רחוב הנפח 22

כרמיאל - 20100

טלפקס: 04-9985744

נייד: 0507580518

דואר אלקטרוני: bennys.kr@gmail.com

בנימין שלום

מנהל תפעול